Satserwis Agnieszka Hołysz

Ul. Menerki 50

36-060 Głogów Małopolski

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI Satserwis Agnieszka Hołysz

 

1.    Kto jest administratorem Twoich danych?

 a)    Satserwis Agnieszka Hołysz z siedzibą w Głogowie Małopolskim przy ul. Menerki 50 oraz dodatkowym miejscem prowadzenia działalności w Rzeszowie przy ul. Torowej 7, właściciel stron internetowych www.satserwis.com.pl i www.narzedziadlaprofesjonalistow.pl, działający na portalu www.allegro.pl pod nikiem j_holysz84 oraz posiadającym profile na portalach społecznościowych

b)   Firmy związane z Satserwis Agnieszka Hołysz w ramach Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej przez Satserwis Agnieszka Hołysz działalności gospodarczej.

 

2.    INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W firmie Satserwis Agnieszka Hołysz nie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych. Osobą, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Agnieszka Hołysz. Kontaktu można dokonać drogą elektroniczną (mail) biuro@satserwis.com.pl , telefonicznie 666341666 (w godzinach pracy firmy) lub pisemną kierując korespondencję na adres ul. Menerki 50, 36-060 Głogów Małopolski.

3.    W jakim celu są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług lub sprzedaży produktów przez Satserwis Agnieszka Hołysz i mogą zostać przekazane podmiotowi trzeciemu tylko w ramach Umowy o powierzeniu przetwarzania danych w ramach działań niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

4.    Jakie dane będą przetwarzane?

·      dane niezbędne do identyfikacji w ramach wykonywania usług lub sprzedaży takie jak Imię,    Nazwisko, Adres, NIP, Regon, PESEL

·      dane kontaktowe takie jak email, numer telefonu, numer faxu, adres korespondencyjny, adres prowadzenia działalności

·      dane finansowe takie jak numer konta, wysokość zamówień, obrót między firmami itp.

·      Dane dotyczące zadłużenia i związane z procesem  windykacji i/lub sądowego dochodzenia roszczeń

·      Inne niewymienione a niezbędne w procesie realizacji składanych zapytań lub zamówień

5.    Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług i dokonywania zakupów u Administratora oraz na czas po zakończeniu ich świadczenia wynikający z przepisów obowiązującego prawa oraz możliwości technicznych programu komputerowego Administratora.

6.     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”)

 7.    Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania danych usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona

8.    Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotowi trzeciemu tylko w ramach Umowy o powierzeniu przetwarzania danych w ramach działań niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora

9.    Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

            Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

 10.    Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 

                   Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

·      prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii

·      prawo żądania sprostowania danych

·      prawo do usunięcia danych (w określonych przepisami sytuacjach)

·      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

·      prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach świadczonej usługi lub sprzedaży możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

·      prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie przepisów przed wycofaniem zgody

·      prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi

W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać e-mail na adres biuro@satserwis.com.pl lub przesłać żądanie na piśmie na adres korespondencyjny Administratora.