Administratorem danych jest:

Satserwis Agnieszka Hołysz

ul. Menerki 50

36-060 Głogów Małopolski

NIP: 517-026-50-59

Podane przez kupującego dane wykorzystywane są do realizacji zamówienia.

Nie są rozpowszechniane przez administratora.